פותחים שנה

כללי

בס"ד

סוף שנת המס בקהיליית העסקים מתאפיינת בבהלת מה: ספירות מלאי… הפקדות לקרן השתלמות… תרומות למוסדות מוכרים… בדיקת החבות במס ומציאת פתרונות יצירתיים לצמצומו.

עם חלוף ה-31 בדצמבר, בטרם תנוחו על זרי הדפנה, נביא בפניכם מס' תזכורות שכדאי להפנות אליהם את תשומת הלב:

 

  • ראשית לעוסקים הפטורים – עד ליום ה31 בינואר חובה על כל העוסקים הפטורים לדווח הצהרת עוסק פטור. להזכירכם תקרת העוסק פטור בשנה זו היתה 100,000 ₪. את ההצהרה ניתן לשלוח בדואר או לחילופין לדווח במקוון באתר מס הכנסה.

חדש מ-2016: רשות המיסים פרסמה כי החל משנה זו יוטל קנס של 750 ₪ על אי דווח הצהרת עוסק פטור.

  • מומלץ לבדוק מה היתה חבות המס בשנת 2015. תשלום המס עד ליום 31 בינואר 2016 תמנע תשלומי ריבית והפרשי הצמדה על חוב המס. הדבר חשוב במיוחד אם בוטלו/ הוקטנו מקדמות שלא בצדק, דבר הגורר חישוב הפרשי הצמדה וריבית מאמצע שנת המס עד למועד התשלום, בגובה ההפרש שבין החבות במס לבין המקדמה המוקטנת.
  • כדאי לבצע בדיקה מחודשת של חובת ניהול ספרים החלה על העסק, בהתחשב בהיקף המחזור ומספר המועסקים בשנת 2015. כמו כן, בדיקת חובת ניכוי מס במקור- על פי המחזור העסקי בשלוש השנים שקדמו לשנת המס האחרונה, ובדיקת חבות הדיווח למע"מ, האם הפכתם מדו חדשי לחדשי ? חייבים בדיווח מקוון?
  • משכירי דירות למגורים – אם בחרתם במסלול תשלום 10% מס ללא זיכויים ופטורים – עליכם לשלם את המס עד ליום ה31 בינואר. זהו אחד התנאים המופיעים בסעיף למסלול זה.
  • ולכל מי שחיכה לתחילת שנת המס כדי לפתוח תיקים – הנה זה הגיע. כדאי לעשות זאת ומהר כי רשות המיסים מפרסמת חדשים לבקרים "ספורי זוועה" על מעלימי מס אלו ואחרים שנתפסו ושלמו ביוקר…

אחולי הצלחה ושנת עסקים פוריה ורגועה!

 

אין לראות באמור לעיל ייעוץ ו/או תחליף לכך, האמור הינו לשם מסירת מידע כללי בלבד ואינו מחליף את האמור בחוק. (במידה ויש סתירה בסכומים ובשיעורים יש להסתמך על הוראות החוק בלבד).

נכתב ע"י אסתר חוקת רואת חשבון 052-7116685 e.chukat@gmail.com

ייצוג מול רשויות המס, פתיחת עסקים ועמותות, הנהלת חשבונות, שכר, דוחות חדשיים ושנתיים ומאזנים.