בריכות טיפוליות

לגעת במים-בריכה לימודית טיפולית

מופיע בסיווג: בריכות טיפוליותהידרותרפיה

מבוא חורון ,מבוא חורון

08-9726832