בריכות

עין המים

מופיע בסיווג: בריכותהתעמלותחוגים

מאחורי מתנ"ס מנחת שלמה ,מודיעין עילית

08-9297142