בתי ספר ומכונים

המרכז החרדי להכשרה מקצועית

מופיע בסיווג: בתי ספר ומכונים

רשב"י 18 ,מודיעין עילית

08-9740234