התעמלות

המכון לתנועה מבריאה

מופיע בסיווג: התעמלותכושר וספורט

חפץ חיים 13 ,מודיעין עילית

08-9768305

גולד ג'ים

מופיע בסיווג: התעמלותכושר וספורט

אבני נזר 46 ,מודיעין עילית

08-9741223

עין המים

מופיע בסיווג: בריכותהתעמלותחוגים

מאחורי מתנ"ס מנחת שלמה ,מודיעין עילית

08-9297142

קנגרו

מופיע בסיווג: התעמלותכושר וספורט

הריטב"א 5 ,מודיעין עילית

08-9297574