מכונות תפירה

אקשטיין

מופיע בסיווג: מכונות תפירהתפירה

מרומי שדה 44 ,מודיעין עילית

סגל

מופיע בסיווג: מכונות תפירה

הריטב"א 26 ,מודיעין עילית

פרקש

מופיע בסיווג: מכונות תפירה

מרומי שדה 3 ,מודיעין עילית