אגודות וארגונים

רפואה ע"פ ההלכה

מופיע בסיווג: אגודות וארגוניםרפואה -יעוץ וסיוע

בלוי 10 ירושלים

02-5818737

רפואה וחיים

מופיע בסיווג: אגודות וארגוניםרפואה -יעוץ וסיוע

אהבת שלום 24 בני ברק

1800-800128

רפואה וישועה

מופיע בסיווג: אגודות וארגוניםרפואה -יעוץ וסיוע

דסלר 8 בני ברק

03-5796741

קול הלשון

מופיע בסיווג: אגודות וארגוניםשיעורים בטלפון

03-6171111

קול הדף

מופיע בסיווג: אגודות וארגוניםשיעורים בטלפון

02-6400000

קול ההלכה

מופיע בסיווג: אגודות וארגונים

08-9566666

קו השבת

מופיע בסיווג: אגודות וארגונים

072-2722730

עזר מציון

מופיע בסיווג: אגודות וארגוניםרפואה -יעוץ וסיוע

מסילת ישרים 5 מודיעין עילית

08-9743838

עזרה למרפא

מופיע בסיווג: אגודות וארגוניםרפואה -יעוץ וסיוע

חיד"א 24 בני ברק

03-5777000

פרי חיים

מופיע בסיווג: אגודות וארגוניםרפואה -יעוץ וסיוע

פנים מאירות 4 ירושלים

02-5001501

עזר ליולדת נאות הפסגה

מופיע בסיווג: אגודות וארגונים

הריטב"א 10 מודיעין עילית

08-9791508

נטהר

מופיע בסיווג: אגודות וארגוניםמוקדי מידע

1599-550330

משמרת השבת

מופיע בסיווג: אגודות וארגוניםמענה הלכתי בטלפון

072-2164422

משגב

מופיע בסיווג: אגודות וארגוניםרפואה -יעוץ וסיוע

02-5808008

מגן לחולה

מופיע בסיווג: אגודות וארגוניםרפואה -יעוץ וסיוע

בית וגן 64 ירושלים

02-6442000