בתי ספר

קרלין

מופיע בסיווג: בתי ספר

נתיבות המשפט 75 מודיעין עילית

073-222699

נאות הפסגה

מופיע בסיווג: בתי ספר

הריטב"א 25 מודיעין עילית

08-8004400

חסדי אבות

מופיע בסיווג: בתי ספר

רבי יהודה הנשיא 1 מודיעין עילית

08-9298169

ויז'ניץ

מופיע בסיווג: בתי ספרגני ילדיםתלמודי תורה

רבי שמעון בר יוחאי 14 מודיעין עילית

08-9798866

נתיבות ירושלים

מופיע בסיווג: בתי ספר

שד' שמאי מודיעין עילית

08-9743191

עוז והדר

מופיע בסיווג: בתי ספר

שמאי מודיעין עילית

052-7632344

בית יעקב-מעלות בת שבע

מופיע בסיווג: בתי ספר

רבי יהודה הנשיא 35ב מודיעין עילית

08-9799196

בית ספר מעלות דוד

מופיע בסיווג: בתי ספר

גבעת תרשיש 22 מודיעין עילית

08-9285596

בית יעקב משכנות תמר

מופיע בסיווג: בתי ספר

רבי עקיבא 2 מודיעין עילית

08-9745056

בית יעקב נוות יעקב

מופיע בסיווג: בתי ספר

שבז"י 5, חשמונאים

08-6634002

בית יעקב נתיבות דעת

מופיע בסיווג: בתי ספר

נתיבות המשפט 5 מודיעין עילית

08-9742623

בית יעקב-חפציבה

מופיע בסיווג: בתי ספר

אבי עזרי 19 מודיעין עילית

08-6322611

בית חינוך לבנות

מופיע בסיווג: בתי ספר

מסילת ישרים מודיעין עילית

08-9762286

בית יעקב אבי עזרי

מופיע בסיווג: בתי ספר

נתיבות המשפט 75 ב מודיעין עילית

08-9743776

בית יעקב החדש

מופיע בסיווג: בתי ספר

רבי יהודה הנשיא 35ב מודיעין עילית

053-3137779