מענה הלכתי בטלפון

קו ההלכה

מופיע בסיווג: מענה הלכתי בטלפון

072-2152222

קו ההלכה הספרדי

מופיע בסיווג: מענה הלכתי בטלפון

073-7860860

קו השבת

מופיע בסיווג: מענה הלכתי בטלפון

1599-560560

קו ישיר להלכה

מופיע בסיווג: מענה הלכתי בטלפון

072-2282828

מענה ההלכה

מופיע בסיווג: מענה הלכתי בטלפון

073-7246000

משמרת השבת

מופיע בסיווג: אגודות וארגוניםמענה הלכתי בטלפון

072-2164422

מוקד ה.ר.ב.

מופיע בסיווג: מענה הלכתי בטלפוןרפואה -יעוץ וסיוע

צפרירים 18 ירושלים

02-5020202