משרדי ממשלה

משרד לשירותי דת

מופיע בסיווג: משרדי ממשלה

כנפי נשרים7, ירושלים ירושלים

02-5311385

משרד נשיא המדינה

מופיע בסיווג: משרדי ממשלה

הנשיא 3, ירושלים

02-6707211

משרד ראש הממשלה

מופיע בסיווג: משרדי ממשלה

קפלן 3, ירושלים

02-6705512

משרד לביטחון פנים

מופיע בסיווג: משרדי ממשלה

קלרמון גנו, ירושלים

02-5428014

משרד להגנת הסביבה

מופיע בסיווג: משרדי ממשלה

כנפי נשרים5, ירושלים ירושלים

02-6553720

משרד לפיתוח הנגב והגליל

מופיע בסיווג: משרדי ממשלה

שאול המלך8, תל אביב תל אביב

03-6060700

משרד התשתיות

מופיע בסיווג: משרדי ממשלה

יפו 216, ירושלים

02-5006719

משרד לאזרחים ותיקים

מופיע בסיווג: משרדי ממשלה

קפלן 3, ירושלים

*8840

משרד התיירות

מופיע בסיווג: משרדי ממשלה

בנק ישראל 5, ירושלים

02-6664200

משרד התקשורת

מופיע בסיווג: משרדי ממשלה

יפו 23, ירושלים

02-6706301

משרד הפנים

מופיע בסיווג: משרדי ממשלה

קפלן 2, ירושלים

02-6701400

משרד הקליטה

מופיע בסיווג: משרדי ממשלה

אסתר המלכה 6 תל אביב

03-9733333

משרד הרווחה

מופיע בסיווג: משרדי ממשלה

קפלן 2, ירושלים

02-6752518

משרד התחבורה

מופיע בסיווג: משרדי ממשלה

בנק ישראל 5, ירושלים

02-6663030

משרד החקלאות

מופיע בסיווג: משרדי ממשלה

בית דגן

03-9485800