רפואה -יעוץ וסיוע

רפואה ע"פ ההלכה

מופיע בסיווג: אגודות וארגוניםרפואה -יעוץ וסיוע

בלוי 10 ירושלים

02-5818737

רפואה וחיים

מופיע בסיווג: אגודות וארגוניםרפואה -יעוץ וסיוע

אהבת שלום 24 בני ברק

1800-800128

רפואה וישועה

מופיע בסיווג: אגודות וארגוניםרפואה -יעוץ וסיוע

דסלר 8 בני ברק

03-5796741

נאמן

מופיע בסיווג: רפואה -יעוץ וסיוע

077-4665213

לב רחל

מופיע בסיווג: רפואה -יעוץ וסיוע

02-6433447

דעת

מופיע בסיווג: רפואה -יעוץ וסיוע

02-6444500

עזר מציון

מופיע בסיווג: אגודות וארגוניםרפואה -יעוץ וסיוע

מסילת ישרים 5 מודיעין עילית

08-9743838

עזר מציון

מופיע בסיווג: רפואה -יעוץ וסיוע

רבינוב 5 ב"ב בני ברק

03-6144444

עזרה למרפא

מופיע בסיווג: אגודות וארגוניםרפואה -יעוץ וסיוע

חיד"א 24 בני ברק

03-5777000

פרי חיים

מופיע בסיווג: אגודות וארגוניםרפואה -יעוץ וסיוע

פנים מאירות 4 ירושלים

02-5001501

משגב

מופיע בסיווג: אגודות וארגוניםרפואה -יעוץ וסיוע

02-5808008

מוקד ה.ר.ב.

מופיע בסיווג: מענה הלכתי בטלפוןרפואה -יעוץ וסיוע

צפרירים 18 ירושלים

02-5020202

מגן לחולה

מופיע בסיווג: אגודות וארגוניםרפואה -יעוץ וסיוע

בית וגן 64 ירושלים

02-6442000

לב מלכה

מופיע בסיווג: אגודות וארגוניםרפואה -יעוץ וסיוע

המ"ג 38 ירושלים

02-5376666

זכרון מנחם

מופיע בסיווג: רפואה -יעוץ וסיוע

משה זילבר 8 ירושלים

02-6433001