אבחונים

לשם שינוי

מופיע בסיווג: אבחוניםהוראה מתקנתהתפתחות הילדיעוץמכונים

נתיבות שלום 6 ,מודיעין עילית

054-8431757

מכון אתגרים

מופיע בסיווג: אבחוניםהתפתחות הילדטיפול רגשייעוץמכוניםמכונים רפואייםספורט טיפוליפסיכולוגים ופסיכותרפיסטים

שדי חמד 28 ,מודיעין עילית

08-9768885

ליכטנשטיין ט.

מופיע בסיווג: אבחוניםגרפולוגיהטיפול רגשייעוץיעוץ תעסוקתי

רשב"י 24 ,מודיעין עילית

054-8469698

מכון אתגרים

מופיע בסיווג: אבחוניםהתפתחות הילדטיפול רגשייעוץמכוניםמכונים רפואייםספורט טיפוליפסיכולוגים ופסיכותרפיסטים

שדי חמד 10 ,מודיעין עילית

08-9768746

מכון חוויה

מופיע בסיווג: אבחוניםהתפתחות הילדיעוץמכונים

הריטב"א 18 ,מודיעין עילית

052-7654080