אימון אישי

יוני נוימן

מופיע בסיווג: אימון אישייעוץ

רשב"י 20 ,מודיעין עילית

058-3256966

פריימן רבקה

מופיע בסיווג: אימון אישייעוץ

052-7653651

אילה אלישיב

מופיע בסיווג: אימון אישיטיפול רגשייעוץפסיכולוגים ופסיכותרפיסטים

054-8421340

זרודינסקי יוסף

מופיע בסיווג: אימון אישיטיפול אישי וזוגייעוץיעוץ נישואיןיעוץ עסקימשכנתאות

054-8529069