בדים

פנינת הבד

מופיע בסיווג: בדים

אבני נזר 11-13 ,מודיעין עילית

08-9791140

על בד

מופיע בסיווג: בדים

רשב"י 23 ,מודיעין עילית

08-9957991

כל בו לתופרת

מופיע בסיווג: בדיםסידקית

נתיבות המשפט 83 ,מודיעין עילית

08-9744763

מרכז התפירה

מופיע בסיווג: בדיםסידקיתתפירה

רבי עקיבא 34 ,מודיעין עילית

08-9743398