בריאות הנפש

דינמיק

מופיע בסיווג: בריאות הנפשטיפול רגשימכוניםפסיכולוגים ופסיכותרפיסטים

ישועת דוד 8 ,מודיעין עילית

08-6425666

עזר מציון

מופיע בסיווג: בריאות הנפשיעוץ

מסילת ישרים 5 ,מודיעין עילית

1800-888910

אביני הרב יאיר

מופיע בסיווג: בריאות הנפשגישורטיפול רגשייעוץיעוץ נישואיןפסיכולוגים ופסיכותרפיסטים

,מודיעין עילית

08-9741389

בית חם

מופיע בסיווג: בריאות הנפשיעוץמרפאותפסיכולוגים ופסיכותרפיסטים

השל"ה ,מודיעין עילית

073-2800565

משגב

מופיע בסיווג: בריאות הנפשיעוץפסיכולוגים ופסיכותרפיסטים

,ירושלים

02-5808008