בשר ועופות

עוף שימחעס

מופיע בסיווג: בשר ועופות

שאגת אריה 9 ,מודיעין עילית

08-9742522

שיווק הקריה

מופיע בסיווג: איטליזבשר ועופות

אבני נזר 18 ,מודיעין עילית

08-9740777