בשר ועופות

קרן אור שי

מופיע בסיווג: בשר ועופות

,מודיעין עילית

עוף שימחעס

מופיע בסיווג: בשר ועופות

שאגת אריה 9 ,מודיעין עילית

שיווק הקריה

מופיע בסיווג: איטליזבשר ועופות

אבני נזר 18 ,מודיעין עילית