בתי ספר ומכונים

להבה

מופיע בסיווג: בתי ספר ומכונים

אבני נזר 59 ,מודיעין עילית

08-9107789

קליק

מופיע בסיווג: בתי ספר ומכונים

ר"י הנשיא 43 ,מודיעין עילית

08-9797643

המרכז החרדי להכשרה מקצועית

מופיע בסיווג: בתי ספר ומכונים

אבני נזר 46 ,מודיעין עילית

08-9740234