חדרי ארוח

ישיבת אחינו

מופיע בסיווג: חדרי ארוח

,מודיעין עילית

052-7643122

קראט

מופיע בסיווג: אולמותחדרי ארוח

שערי תשובה 2 ,מודיעין עילית

08-9788741

חדר ארוח לזוגות

מופיע בסיווג: חדרי ארוח

,מודיעין עילית

052-7622227

אולמי בית אבא

מופיע בסיווג: אולמותחדרי ארוח

אור החיים 27 ,מודיעין עילית

052-7615407

ההיכל

מופיע בסיווג: אולמותחדרי ארוח

נתיבות המשפט 7 ,מודיעין עילית

08-6313636