חדרי ארוח

אולם קראט

מופיע בסיווג: אולמותחדרי ארוח

שערי תשובה 2 ,מודיעין עילית

08-9788741

שער המלך

מופיע בסיווג: אולמותחדרי ארוח

,מודיעין עילית

050-4156212

חדר ארוח לזוגות

מופיע בסיווג: חדרי ארוח

,מודיעין עילית

052-7622227

אולם שיח יצחק

מופיע בסיווג: אולמותחדרי ארוח

,מודיעין עילית

050-4148996

אולם בית אבא

מופיע בסיווג: אולמותחדרי ארוח

אור החיים 27 ,מודיעין עילית

052-7615407

אולם אור יחזקאל

מופיע בסיווג: אולמותחדרי ארוח

רשב"י 21 ,מודיעין עילית

072-2513207

אולם ההיכל

מופיע בסיווג: אולמותחדרי ארוח

נתיבות המשפט 7 ,מודיעין עילית

08-6313636

צמרת

מופיע בסיווג: אולמותחדרי ארוח

חזון איש 2 ,מודיעין עילית

055-6788303