טיפול רגשי

כח לצמוח

מופיע בסיווג: טיפול רגשייעוץפסיכולוגים ופסיכותרפיסטיםרפואה משלימה

רבי עקיבא 6 ,מודיעין עילית

053-3163578

קראוס יחזקאל

מופיע בסיווג: אימון אישיטיפול רגשייעוץ

,מודיעין עילית

052-7634295

קראוס יחזקאל

מופיע בסיווג: טיפול רגשי

,מודיעין עילית

052-7634925

עוצמות

מופיע בסיווג: טיפול רגשיכושר וספורטמכוניםספורט טיפולי

מסילת יוסף 1 ,מודיעין עילית

08-8566466

דינמיק

מופיע בסיווג: בריאות הנפשטיפול רגשימכוניםפסיכולוגים ופסיכותרפיסטים

ישועת דוד 8 ,מודיעין עילית

08-6425666

מכון ליבך

מופיע בסיווג: טיפול רגשייעוץמכוניםפסיכולוגים ופסיכותרפיסטים

,מודיעין עילית

050-4122109

טאובה שפרה

מופיע בסיווג: טיפול רגשייעוץמכוניםפסיכולוגים ופסיכותרפיסטים

,מודיעין עילית

050-4156898

שינדורף רפאל (M.Sc)

מופיע בסיווג: טיפול רגשייעוץפסיכולוגים ופסיכותרפיסטים

,מודיעין עילית

052-7653978

מרקם

מופיע בסיווג: טיפול רגשייעוץמכוניםפסיכולוגים ופסיכותרפיסטיםרפואה משלימה

,מודיעין עילית

052-7603926

מכון אתגרים

מופיע בסיווג: אבחוניםהתפתחות הילדטיפול רגשייעוץמכוניםמכונים רפואייםספורט טיפוליפסיכולוגים ופסיכותרפיסטים

שדי חמד 28 ,מודיעין עילית

08-9768885

איבר חנה

מופיע בסיווג: טיפול רגשייעוץרפואה משלימה

,מודיעין

050-7388142

חמלניצקי לאה

מופיע בסיווג: טיפול רגשייעוץ

,מודיעין עילית

052-7621197

להבריא מהשורש

מופיע בסיווג: טיפול רגשירפואה משלימהרפלקסולוגיה ועיסוי

,מודיעין עילית

052-7656685

ליכטנשטיין ט.

מופיע בסיווג: אבחוניםגרפולוגיהטיפול רגשייעוץיעוץ תעסוקתי

רשב"י 24 ,מודיעין עילית

054-8469698

הרמוניה

מופיע בסיווג: טיפול רגשייעוץפסיכולוגים ופסיכותרפיסטים

נתיבות שלום 6 ,מודיעין עילית

052-7605639