מיזוג אויר

שמואל שטוב

מופיע בסיווג: מיזוג אוירמכשירי חשמל-תיקון

053-3144362

עולם החשמל והמיזוג

מופיע בסיווג: מוצרי חשמלמיזוג אויר

מרומי שדה 9 ,מודיעין עילית

052-7647400

דויטש חיים

מופיע בסיווג: דודי שמשמיזוג אויר

050-4133150

ס.ס. שרות תיקונים

מופיע בסיווג: אינסטלטוריםמיזוג אוירמכשירי חשמל-תיקוןתחזוקת הבית

052-7691448

בראון יאיר

מופיע בסיווג: אינסטלטוריםטכנאי שרותמיזוג אוירמכשירי חשמל-תיקון

052-7675900

גרינפלד יוסף

מופיע בסיווג: טכנאי שרותמיזוג אוירמכשירי חשמל-תיקון

052-7623205

בית החשמל

מופיע בסיווג: מוצרי חשמלמיזוג אוירסלולר ואביזרים

רשב"י 30 ,מודיעין עילית

050-4117161

שיא החשמל והמיזוג

מופיע בסיווג: מוצרי חשמלמיזוג אויר

ר"י הנשיא 19 ,מודיעין עילית

08-6374242

קרמר מוטי

מופיע בסיווג: חשמלאיםטכנאי שרותמיזוג אוירמכשירי חשמל-תיקון

052-7681086

פולר מזגנים

מופיע בסיווג: מיזוג אויר

08-9761140

חשמל אחוזה-פרוינדליך

מופיע בסיווג: מוצרי חשמלמיזוג אויר

ר"י הנשיא 8 ,מודיעין עילית

08-9742913

שרות עילית -יצחק פרנקפורט

מופיע בסיווג: טכנאי שרותמיזוג אוירמכשירי חשמל-תיקון

054-8417274

בר-שרות תיקונים

מופיע בסיווג: טכנאי שרותמיזוג אוירמכשירי חשמל-תיקון

052-7673338

המאסטר

מופיע בסיווג: אינסטלטוריםדודי שמשמיזוג אוירמכשירי חשמל-תיקון

052-7662322

שלמה כהן

מופיע בסיווג: דודי שמשחשמלאיםמיזוג אוירמכשירי חשמל-תיקוןתחזוקת הבית

052-7657975