מכבסות

מר כבס

מופיע בסיווג: מכבסותניקוי יבש

אבני נזר 46 ,מודיעין עילית

08-9742397

תכלת

מופיע בסיווג: מכבסותניקוי יבש

רשב"י 29 ,מודיעין עילית

08-6107766

מכבסת בדין

מופיע בסיווג: מכבסותניקוי יבש

052-5885464

קליניז

מופיע בסיווג: מכבסותניקוי יבש

08-9451451