מכונים רפואיים

קידמה

מופיע בסיווג: מכונים רפואייםמרפאותקופות חולים ומרפאות

רשב"י 4 ,מודיעין עילית

המכון לעיסוי

מופיע בסיווג: טבע ובריאותמכונים רפואייםרפואה משלימה

,מודיעין עילית

מכון אתגרים

מופיע בסיווג: אבחוניםהתפתחות הילדטיפול רגשייעוץמכוניםמכונים רפואייםספורט טיפוליפסיכולוגים

שדי חמד 28 ,מודיעין עילית

מכון אתגרים

מופיע בסיווג: אבחוניםהתפתחות הילדטיפול רגשייעוץמכוניםמכונים רפואייםספורט טיפוליפסיכולוגים

שדי חמד 10 ,מודיעין עילית

שמע קולנו

מופיע בסיווג: מכונים רפואיים

מרומי שדה 8 ,מודיעין עילית

טרם

מופיע בסיווג: מכונים רפואייםמרפאות

אבני נזר 46 ,מודיעין עילית