מכונים

בריין באלאנס

מופיע בסיווג: מכוניםרפואה משלימה

,מודיעין עילית

052-7654619

עדות לבריאה

מופיע בסיווג: מכוניםתומכות לידה

,מודיעין עילית

058-3232784

עוצמות

מופיע בסיווג: טיפול רגשיכושר וספורטמכוניםספורט טיפולי

מסילת יוסף 1 ,מודיעין עילית

08-8566466

דינמיק

מופיע בסיווג: בריאות הנפשטיפול רגשימכוניםפסיכולוגים ופסיכותרפיסטים

ישועת דוד 8 ,מודיעין עילית

08-6425666

מכון ליבך

מופיע בסיווג: טיפול רגשייעוץמכוניםפסיכולוגים ופסיכותרפיסטים

,מודיעין עילית

050-4122109

טאובה שפרה

מופיע בסיווג: טיפול רגשייעוץמכוניםפסיכולוגים ופסיכותרפיסטים

,מודיעין עילית

050-4156898

לשם שינוי

מופיע בסיווג: אבחוניםהוראה מתקנתהתפתחות הילדיעוץמכונים

נתיבות שלום 6 ,מודיעין עילית

054-8431757

מכון בינה

מופיע בסיווג: מכונים

ר"י הנשיא 15 ,מודיעין עילית

08-9979822

מרקם

מופיע בסיווג: טיפול רגשייעוץמכוניםפסיכולוגים ופסיכותרפיסטיםרפואה משלימה

,מודיעין עילית

052-7603926

מכון אתגרים

מופיע בסיווג: אבחוניםהתפתחות הילדטיפול רגשייעוץמכוניםמכונים רפואייםספורט טיפוליפסיכולוגים ופסיכותרפיסטים

שדי חמד 28 ,מודיעין עילית

08-9768885

מכון אתגרים

מופיע בסיווג: אבחוניםהתפתחות הילדטיפול רגשייעוץמכוניםמכונים רפואייםספורט טיפוליפסיכולוגים ופסיכותרפיסטים

שדי חמד 10 ,מודיעין עילית

08-9768746

בלוי מרים-רילקס

מופיע בסיווג: יעוץמכוניםרפואה משלימהרפלקסולוגיה ועיסויתומכות לידה

ר"י הנשיא 12 ,מודיעין עילית

054-7922247

קול הלב

מופיע בסיווג: מכונים

נודע ביהודה 8 ,מודיעין עילית

08-9747744

מכון חוויה

מופיע בסיווג: אבחוניםהתפתחות הילדיעוץמכונים

הריטב"א 18 ,מודיעין עילית

052-7654080

ספיבק

מופיע בסיווג: טיפול רגשייעוץמכונים

,מודיעין עילית

052-7639265