מקרנים

גמ"ח הקרנה והגברה

מופיע בסיווג: הגברהמקרנים

חת"ם סופר 1 ,מודיעין עילית

052-7139905

רכטשפר

מופיע בסיווג: הגברהמקרניםתאורה לאירועים

,מודיעין עילית

052-7633822

עוד ישמע

מופיע בסיווג: מקרנים

,מודיעין עילית

053-3179951

קוק הגברה ותאורה

מופיע בסיווג: הגברההמרת קלטותמקרניםתאורה לאירועים

,מודיעין עילית

052-7154448

צדוק זבולון

מופיע בסיווג: אטרקציותהגברההכנסת ספרי תורההפעלות לארועים ומוסדותמקרנים

,מודיעין עילית

050-6927171

ראיה חדה

מופיע בסיווג: מחשבים - ציוד ושרותיםמקרנים

נתיבות המשפט 77 ,מודיעין עילית

054-8598458

גמ"ח הגברה איכותי

מופיע בסיווג: הגברהמקרנים

,מודיעין עילית

053-3123476