מרפאות

קורול ד"ר אריה

מופיע בסיווג: מרפאותרפואה משלימה

נתיבות המשפט 103 ,מודיעין עילית

08-6482240

מכבי שירותי בריאות

מופיע בסיווג: מרפאות

שד' יחזקאל 2 ,מודיעין עילית

08-9131211

מכבי שרותי בריאות

מופיע בסיווג: מרפאות

הריטב""א 22 ,מודיעין עילית

08-9131211

לאומית שרותי בריאות

מופיע בסיווג: בתי מרקחתמרפאותקופות חולים ומרפאות

רשב"י 1 ,מודיעין עילית

08-9770600

שרותי בריאות כללית

מופיע בסיווג: מרפאותקופות חולים ומרפאות

אבני נזר 46 ,מודיעין עילית

08-9581955

מכבי שרותי בריאות

מופיע בסיווג: מרפאות

הרב מפוניבז' 9 ,מודיעין עילית

08-6258700

שרותי בריאות כללית

מופיע בסיווג: מרפאות

הרב מפוניבז' 12 ,מודיעין עילית

08-9315270

שרותי בריאות כללית

מופיע בסיווג: מרפאות

ר"י הנשיא 19 ,מודיעין עילית

08-9301210

שרותי בריאות כללית

מופיע בסיווג: מרפאות

נתיבות המשפט 76 ,מודיעין עילית

08-9301019

קופת חולים מאוחדת

מופיע בסיווג: מרפאות

הרמ"א 17 ,חשמונאים

08-9798440

קופת חולים מאוחדת

מופיע בסיווג: מרפאות

הרב מפוניבז' 10 ,מודיעין עילית

08-9762964

שרותי בריאות כללית

מופיע בסיווג: בתי מרקחתמרפאות

מסילת יוסף 34 ,מודיעין עילית

08-9781200

שרותי בריאות כללית

מופיע בסיווג: מרפאות

רבי עקיבא 3 ,מודיעין עילית

08-9786200

קופת חולים מאוחדת

מופיע בסיווג: מרפאות

נתיבות המשפט 56 ,מודיעין עילית

08-9192600

מרפאת רופאים עצמאיים

מופיע בסיווג: מרפאות

נתיבות המשפט 12 ,מודיעין עילית

08-9744233