סנדלרים

סנדלרית הקריה

מופיע בסיווג: סנדלרים

חת"ם סופר 3 ,מודיעין עילית

סנדלריה ומתפרת עילית

מופיע בסיווג: סנדלרים

שד' יחזקאל 2 ,מודיעין עילית