פיצה ופלאפל

פיצה אלקיים

מופיע בסיווג: פיצה ופלאפל

קצות החושן 19 ,מודיעין עילית

052-3004374

פיצה שמש

מופיע בסיווג: פיצה ופלאפל

אבני נזר 46 ,מודיעין עילית

08-8629080

פלאפל קסם

מופיע בסיווג: פיצה ופלאפל

אבני נזר 46 ,מודיעין עילית

08-9513535

מאפיית הודיה

מופיע בסיווג: מאפיות ומגדניותפיצה ופלאפלקייטרינג

שד' יחזקאל 2 ,מודיעין עילית

08-9154848

צידה לדרך

מופיע בסיווג: פיצה ופלאפל

אבני נזר 18 ,מודיעין עילית

08-9743119

פיצה פלוס

מופיע בסיווג: פיצה ופלאפל

מסילת יוסף 34 ,מודיעין עילית

08-9742286

מעדני תימן

מופיע בסיווג: פיצה ופלאפל

נתיבות המשפט 5 ,מודיעין עילית

08-9200080