פסיכולוגים ופסיכותרפיסטים

כח לצמוח

מופיע בסיווג: טיפול רגשייעוץפסיכולוגים ופסיכותרפיסטיםרפואה משלימה

רבי עקיבא 6 ,מודיעין עילית

053-3163578

דינמיק

מופיע בסיווג: בריאות הנפשטיפול רגשימכוניםפסיכולוגים ופסיכותרפיסטים

ישועת דוד 8 ,מודיעין עילית

08-6425666

מכון ליבך

מופיע בסיווג: טיפול רגשייעוץמכוניםפסיכולוגים ופסיכותרפיסטים

050-4122109

טאובה שפרה

מופיע בסיווג: טיפול אישי וזוגיטיפול רגשייעוץמכוניםפסיכולוגים ופסיכותרפיסטים

050-4156898

שינדורף רפאל (M.Sc)

מופיע בסיווג: טיפול רגשייעוץפסיכולוגים ופסיכותרפיסטים

052-7653978

מרקם

מופיע בסיווג: טיפול רגשייעוץמכוניםפסיכולוגים ופסיכותרפיסטיםרפואה משלימה

052-7603926

מכון אתגרים

מופיע בסיווג: אבחוניםהתפתחות הילדטיפול רגשייעוץמכוניםמכונים רפואייםספורט טיפוליפסיכולוגים ופסיכותרפיסטים

שדי חמד 28 ,מודיעין עילית

08-9768885

מכון אתגרים

מופיע בסיווג: אבחוניםהתפתחות הילדטיפול רגשייעוץמכוניםמכונים רפואייםספורט טיפוליפסיכולוגים ופסיכותרפיסטים

שדי חמד 10 ,מודיעין עילית

08-9768746

גרזון טליה

מופיע בסיווג: גרפולוגיהיעוץיעוץ נישואיןפסיכולוגים ופסיכותרפיסטים

ר"י הנשיא 16 ,מודיעין עילית

08-9741595

אביני הרב יאיר

מופיע בסיווג: בריאות הנפשגישורטיפול אישי וזוגיטיפול רגשייעוץיעוץ נישואיןפסיכולוגים ופסיכותרפיסטים

08-9741389

בית חם

מופיע בסיווג: בריאות הנפשיעוץמרפאותפסיכולוגים ופסיכותרפיסטים

השל"ה ,מודיעין עילית

073-2800565

משגב

מופיע בסיווג: בריאות הנפשיעוץפסיכולוגים ופסיכותרפיסטים

02-5808008

אילה אלישיב

מופיע בסיווג: אימון אישיטיפול רגשייעוץפסיכולוגים ופסיכותרפיסטים

054-8421340

נ. שנהב

מופיע בסיווג: טיפול רגשיפסיכולוגים ופסיכותרפיסטים

052-7193196