פסיכולוגים ופסיכותרפיסטים

כח לצמוח

מופיע בסיווג: טיפול רגשייעוץפסיכולוגים ופסיכותרפיסטיםרפואה משלימה

רבי עקיבא 6 ,מודיעין עילית

053-3163578

דינמיק

מופיע בסיווג: בריאות הנפשטיפול רגשימכוניםפסיכולוגים ופסיכותרפיסטים

ישועת דוד 8 ,מודיעין עילית

08-6425666

מכון ליבך

מופיע בסיווג: טיפול רגשייעוץמכוניםפסיכולוגים ופסיכותרפיסטים

,מודיעין עילית

050-4122109

טאובה שפרה

מופיע בסיווג: טיפול רגשייעוץמכוניםפסיכולוגים ופסיכותרפיסטים

,מודיעין עילית

050-4156898

שינדורף רפאל (M.Sc)

מופיע בסיווג: טיפול רגשייעוץפסיכולוגים ופסיכותרפיסטים

,מודיעין עילית

052-7653978

אסתי זקס

מופיע בסיווג: פסיכולוגים ופסיכותרפיסטים

,מודיעין עילית

053-3131648

מרקם

מופיע בסיווג: טיפול רגשייעוץמכוניםפסיכולוגים ופסיכותרפיסטיםרפואה משלימה

,מודיעין עילית

052-7603926

מכון אתגרים

מופיע בסיווג: אבחוניםהתפתחות הילדטיפול רגשייעוץמכוניםמכונים רפואייםספורט טיפוליפסיכולוגים ופסיכותרפיסטים

שדי חמד 28 ,מודיעין עילית

08-9768885

הרמוניה

מופיע בסיווג: טיפול רגשייעוץפסיכולוגים ופסיכותרפיסטים

נתיבות שלום 6 ,מודיעין עילית

052-7605639

מכון אתגרים

מופיע בסיווג: אבחוניםהתפתחות הילדטיפול רגשייעוץמכוניםמכונים רפואייםספורט טיפוליפסיכולוגים ופסיכותרפיסטים

שדי חמד 10 ,מודיעין עילית

08-9768746

גרזון טליה

מופיע בסיווג: גרפולוגיהיעוץיעוץ נישואיןפסיכולוגים ופסיכותרפיסטים

ר"י הנשיא 16 ,מודיעין עילית

08-9741595

אביני הרב יאיר

מופיע בסיווג: בריאות הנפשגישורטיפול רגשייעוץיעוץ נישואיןפסיכולוגים ופסיכותרפיסטים

,מודיעין עילית

08-9741389

בית חם

מופיע בסיווג: בריאות הנפשיעוץמרפאותפסיכולוגים ופסיכותרפיסטים

השל"ה ,מודיעין עילית

073-2800565

משגב

מופיע בסיווג: בריאות הנפשיעוץפסיכולוגים ופסיכותרפיסטים

,ירושלים

02-5808008

נ. שנהב

מופיע בסיווג: טיפול רגשיפסיכולוגים ופסיכותרפיסטים

,מודיעין עילית

052-7193196