קלף

מבחר הקלף

מופיע בסיווג: קלףתשמישי קדושה

,מודיעין עילית

052-7681878

המרכז לתשמישי קדושה קלף בק

מופיע בסיווג: קלףתשמישי קדושה

ר"י הנשיא 26 ,מודיעין עילית

054-8445019

פדר תפילין

מופיע בסיווג: קלףתשמישי קדושה

נתיבות המשפט 78 ,מודיעין עילית

050-4113444