תומכות לידה

מגע של רפואה

מופיע בסיווג: רפלקסולוגיהתומכות לידה

נתיבות שלום 6 ,מודיעין עילית

050-2299375

וינר פיה

מופיע בסיווג: תומכות לידה

,מודיעין עילית

08-9743641

קרעי רונית

מופיע בסיווג: רפואה משלימהרפלקסולוגיהתומכות לידה

,מודיעין עילית

052-7631271

אינהורן לאה

מופיע בסיווג: תומכות לידה

,מודיעין עילית

050-4112860

בלוי שני

מופיע בסיווג: תומכות לידה

,מודיעין עילית

052-7121236

גודרפלקס

מופיע בסיווג: טיפול רגשייעוץרפואה משלימהרפלקסולוגיהתומכות לידה

רבי עקיבא 24 ,מודיעין עילית

08-9791471

לידה עם יענטי

מופיע בסיווג: תומכות לידה

,מודיעין עילית

052-7624015

בלוי מרים-רילקס

מופיע בסיווג: יעוץמכוניםרפואה משלימהרפלקסולוגיהתומכות לידה

ר"י הנשיא 12 ,מודיעין עילית

08-9741869

באחג' שלומית

מופיע בסיווג: תומכות לידה

,מודיעין עילית

052-7611851

שכטר טובה

מופיע בסיווג: יעוץ נישואיןתומכות לידה

אור החיים 8 ,מודיעין עילית

08-9740427

טרם שרה

מופיע בסיווג: טבע ובריאותרפואה משלימהרפלקסולוגיהתומכות לידה

משך חכמה ,מודיעין עילית

054-8425082

ניצה

מופיע בסיווג: בריאות הנפשיעוץתומכות לידה

,ירושלים

02-5004523

אריאלה גוטמן

מופיע בסיווג: תומכות לידה

,מודיעין עילית

053-3169454