תפילין

אחוזת סתם

מופיע בסיווג: תפיליןתשמישי קדושה

רבי עקיבא 17 ,מודיעין עילית

050-4106417