תשמישי קדושה

בית התפילין

מופיע בסיווג: תשמישי קדושה

,מודיעין עילית

054-8405305

מכון פארך

מופיע בסיווג: תשמישי קדושה

חזון איש 9 ,מודיעין עילית

053-3106992

הידורים

מופיע בסיווג: תשמישי קדושה

,מודיעין עילית

052-7626826

וראיתם

מופיע בסיווג: תשמישי קדושה

נתיבות המשפט 97 ,מודיעין עילית

055-6783288

מוגה

מופיע בסיווג: תשמישי קדושה

קצות החושן 1 ,מודיעין עילית

054-8447906

מבחר הקלף

מופיע בסיווג: קלףתשמישי קדושה

,מודיעין עילית

052-7681878

גלינסקי

מופיע בסיווג: הטבעותחותמות וחריטהיודאיקהכלי כסףמזכרות לארועיםמתנותספריםשלטיםתשמישי קדושה

ר"י הנשיא 22 ,מודיעין עילית

08-9744313

מכון טוטפות

מופיע בסיווג: תשמישי קדושה

מסילת יוסף 2 ,מודיעין עילית

08-9763112

אחוזת סתם

מופיע בסיווג: תפיליןתשמישי קדושה

רבי עקיבא 17 ,מודיעין עילית

050-4106417

נקודת חן

מופיע בסיווג: הטבעותחותמות וחריטהיודאיקהמתנותתשמישי קדושה

עמק זבולון 24 ,מודיעין

08-9265654

משכן התכלת

מופיע בסיווג: תשמישי קדושה

מסילת יוסף 32 ,מודיעין עילית

08-6735584

מעשה רוקם

מופיע בסיווג: מתנותתשמישי קדושה

אור החיים 16 ,מודיעין עילית

08-9741037

המרכז לתשמישי קדושה קלף בק

מופיע בסיווג: קלףתשמישי קדושה

ר"י הנשיא 26 ,מודיעין עילית

054-8445019

פדר תפילין

מופיע בסיווג: קלףתשמישי קדושה

נתיבות המשפט 78 ,מודיעין עילית

050-4113444

אהרן רובינשטיין

מופיע בסיווג: הטבעותחותמות וחריטהמזכרות לארועיםמתנותתשמישי קדושה

רשב"י 49 ,מודיעין עילית

054-6401240