בדיקות רפואיות

שטיגליץ

מופיע בסיווג: בדיקות רפואיות

ר"י הנשיא 22, מודיעין עילית

08-9740153

קומה ב'

מופיע בסיווג: בדיקות רפואיות

ר"י הנשיא 23, מודיעין עילית

054-8542100

קומה ה'

מופיע בסיווג: בדיקות רפואיות

רבי עקיבא 30, מודיעין עילית

052-7143483

מרקוביץ

מופיע בסיווג: בדיקות רפואיות

רשב"י 51, מודיעין עילית

054-8454907

קומה 2

מופיע בסיווג: בדיקות רפואיות

, מודיעין עילית

052-7169613

ויסקי

מופיע בסיווג: בדיקות רפואיות

אבני נזר 30, מודיעין עילית

08-9790701

קומה 4+

מופיע בסיווג: בדיקות רפואיות

אבני נזר 8, מודיעין עילית

058-3211123

הנאו

מופיע בסיווג: בדיקות רפואיות

אור החיים 14, מודיעין עילית

08-9740498

דירה 7

מופיע בסיווג: בדיקות רפואיות

הרב מפוניבז' 2, מודיעין עילית

08-9298077

אבני נזר 8

מופיע בסיווג: בדיקות רפואיות

הרב מפוניבז' 8, מודיעין עילית

058-3211123

הרב מפוניבז' 8

מופיע בסיווג: בדיקות רפואיות

הרב מפוניבז' 8, מודיעין עילית

058-3211123

חפץ חיים 17

מופיע בסיווג: בדיקות רפואיות

הרב מפוניבז' 8, מודיעין עילית

058-3211123

קומה 2-

מופיע בסיווג: בדיקות רפואיות

חזון דוד 23, מודיעין עילית

052-7130312

קומה 1-

מופיע בסיווג: בדיקות רפואיות

קהלות יעקב 4, מודיעין עילית

050-4169917

יעקבזון

מופיע בסיווג: בדיקות רפואיות

קצות החושן 9, מודיעין עילית

08-9744289