אגודות וארגונים

קרן אור שי

מופיע בסיווג: אגודות וארגונים

, מודיעין עילית

072-2222430

קרן החסד-ברכפלד

מופיע בסיווג: אגודות וארגונים

ר"י הנשיא 8, מודיעין עילית

9744872

קרן המעשרות

מופיע בסיווג: אגודות וארגונים

המלמד 1, ירושלים

02-6488888

קרן והשיב

מופיע בסיווג: אגודות וארגונים

, מודיעין עילית

02-5387901

קרן משנת יוסף

מופיע בסיווג: אגודות וארגונים

, מודיעין עילית

077-3168080

רפואה וחיים

מופיע בסיווג: אגודות וארגונים

אהבת שלום 24, בני ברק

1800-800128

רפואה ע"פ ההלכה

מופיע בסיווג: אגודות וארגונים

בלוי 10, ירושלים

02-5818737

רשת הגנים

מופיע בסיווג: אגודות וארגונים

עזרא 11, בני ברק

03-6152400

שונה הלכות

מופיע בסיווג: אגודות וארגונים

,

072-2706070

קול הלשון

מופיע בסיווג: אגודות וארגונים

,

03-6171111

קול המשנה

מופיע בסיווג: אגודות וארגונים

, מודיעין עילית

072-7242200

קול העירוב

מופיע בסיווג: אגודות וארגונים

, מודיעין עילית

079-9333845

קולה של תורה

מופיע בסיווג: אגודות וארגונים

נתיבות המשפט 64, מודיעין עילית

053-3176090

מוקד העירוב השכונתי

מופיע בסיווג: אגודות וארגונים

, מודיעין עילית

054-8483320

סייעתא-המדור לאיזון כלכלי

מופיע בסיווג: אגודות וארגונים

אבני נזר 24, מודיעין עילית

9745588