אגודות וארגונים

קרן והשיב

מופיע בסיווג: אגודות וארגונים

אמרי בינה 9, ירושלים

02-5387901

קרן משנת יוסף

מופיע בסיווג: אגודות וארגונים

,

077-3168080

קרן קרית ספר

מופיע בסיווג: אגודות וארגונים

, מודיעין עילית

*6972

רפואה וחיים

מופיע בסיווג: אגודות וארגונים

אהבת שלום 24, בני ברק

1800-800128

רפואה ע"פ ההלכה

מופיע בסיווג: אגודות וארגונים

בלוי 10, ירושלים

02-5818737

רשת הגנים

מופיע בסיווג: אגודות וארגונים

עזרא 11, בני ברק

03-6152400

שונה הלכות

מופיע בסיווג: אגודות וארגונים

,

072-2706070

קולה של תורה

מופיע בסיווג: אגודות וארגונים

נתיבות המשפט 64, מודיעין עילית

053-3176090

קרן אור שי

מופיע בסיווג: אגודות וארגונים

,

072-2222430

קרן החסד-ברכפלד

מופיע בסיווג: אגודות וארגונים

ר"י הנשיא 8, מודיעין עילית

9744872

קרן המעשרות

מופיע בסיווג: אגודות וארגונים

המלמד 1, ירושלים

02-6488888

עזר נישואין

מופיע בסיווג: אגודות וארגונים

, מודיעין עילית

9744667

מפעל הש"ס

מופיע בסיווג: אגודות וארגונים

רבי עקיבא 108 ב"ב, מודיעין עילית

03-5797020

עזרה למרפא

מופיע בסיווג: אגודות וארגונים

חיד"א 24, בני ברק

03-5777000

מרכז החינוך

מופיע בסיווג: אגודות וארגונים

, מודיעין עילית

*6009