בתי ספר על יסודי

תיכון בית יעקב

מופיע בסיווג: בתי ספר על יסודי

אבי עזרי 3, מודיעין עילית

6211020

סמינר בית חינוך

מופיע בסיווג: בתי ספר על יסודי

נאות הפסגה, מודיעין עילית

9760964

סמינר בית יעקב

מופיע בסיווג: בתי ספר על יסודי

אבי עזרי 5, מודיעין עילית

8609957

סמינר בית יעקב (ט-יב)

מופיע בסיווג: בתי ספר על יסודי

נתיבות המשפט 111, מודיעין עילית

9740372

סמינר בית יעקב (יג-יד)

מופיע בסיווג: בתי ספר על יסודי

נתיבות המשפט 111, מודיעין עילית

9790745

סמינר בית יעקב-הנהלה

מופיע בסיווג: בתי ספר על יסודי

נתיבות המשפט 111, מודיעין עילית

9298408

סמינר בית יעקב-עלי שור

מופיע בסיווג: בתי ספר על יסודי

מסילת ישרים 3, מודיעין עילית

8536075

סמינר בנות בת שבע

מופיע בסיווג: בתי ספר על יסודי

רש"י 20, מודיעין עילית

077-3643820

סמינר הליכות בית יעקב

מופיע בסיווג: בתי ספר על יסודי

נתיבות המשפט 111, מודיעין עילית

9147100

סמינר מעלות שרה

מופיע בסיווג: בתי ספר על יסודי

רש"י 20, מודיעין עילית

9743848

חסדי אבות

מופיע בסיווג: בתי ספר על יסודי

נאות הפסגה, מודיעין עילית

8537272

מכון בית יעקב למורות

מופיע בסיווג: בתי ספר על יסודי

רש"י 14, מודיעין עילית

077-2705168

מכללת בת נדיב

מופיע בסיווג: בתי ספר על יסודי

נתיבות המשפט 73, מודיעין עילית

9286572

מרכז השתלמויות הליכו

מופיע בסיווג: בתי ספר על יסודי

נתיבות המשפט 111, מודיעין עילית

9147120

נתיבות חכמה

מופיע בסיווג: בתי ספר על יסודי

ראב"ד 2, מודיעין עילית

6515361