בתי ספר על יסודי

סמינר בנות בת שבע

מופיע בסיווג: בתי ספר על יסודי

, מודיעין עילית

077-3643820

סמינר הליכות בית יעקב

מופיע בסיווג: בתי ספר על יסודי

נתיבות המשפט 111, מודיעין עילית

9147100

בית ברכה

מופיע בסיווג: בתי ספר על יסודי

ראב"ד 2, מודיעין עילית

073-2226967

סמינר מעלות שרה

מופיע בסיווג: בתי ספר על יסודי

נתיבות המשפט 75ג, מודיעין עילית

9743848

ויז'ניץ

מופיע בסיווג: בתי ספר על יסודי

אביי ורבא 10, מודיעין עילית

9798866

תיכון בית יעקב

מופיע בסיווג: בתי ספר על יסודי

אבי עזרי 3, מודיעין עילית

6211020

חסדי אבות

מופיע בסיווג: בתי ספר על יסודי

נאות הפסגה, מודיעין עילית

8537272

מכון בית יעקב למורות

מופיע בסיווג: בתי ספר על יסודי

מסילת ישרים, מודיעין עילית

8040666

מכללת בת נדיב

מופיע בסיווג: בתי ספר על יסודי

נתיבות המשפט 73, מודיעין עילית

9286572

מרכז השתלמויות הליכו

מופיע בסיווג: בתי ספר על יסודי

נתיבות המשפט 111, מודיעין עילית

9147120

נתיבות חכמה

מופיע בסיווג: בתי ספר על יסודי

ראב"ד 2, מודיעין עילית

6515361

סמינר בית ברכה

מופיע בסיווג: בתי ספר על יסודי

אבי עזרי 3, מודיעין עילית

073-2226967

סמינר בית חינוך

מופיע בסיווג: בתי ספר על יסודי

נאות הפסגה, מודיעין עילית

9760964

סמינר בית יעקב

מופיע בסיווג: בתי ספר על יסודי

נאות הפסגה, מודיעין עילית

8609957

סמינר בית יעקב (ט-יב)

מופיע בסיווג: בתי ספר על יסודי

נתיבות המשפט 111, מודיעין עילית

9740372