משרדי ממשלה

משרד התקשורת

מופיע בסיווג: משרדי ממשלה

יפו 23, ירושלים

02-6706301

משרד האוצר

מופיע בסיווג: משרדי ממשלה

קפלן 1, ירושלים

02-5317111

משרד התשתיות

מופיע בסיווג: משרדי ממשלה

יפו 216, ירושלים

02-5006719

משרד הביטחון

מופיע בסיווג: משרדי ממשלה

הקריה, תל אביב

03-6975540

משרד לאזרחים ותיקים

מופיע בסיווג: משרדי ממשלה

קפלן 3, ירושלים

*8840

משרד הבינוי

מופיע בסיווג: משרדי ממשלה

קלרמון גנו 3, ירושלים

02-5847106

משרד לביטחון פנים

מופיע בסיווג: משרדי ממשלה

קלרמון גנו, ירושלים

02-5428014

משרד הבריאות

מופיע בסיווג: משרדי ממשלה

ירמיהו 39, ירושלים

02-5080000

משרד להגנת הסביבה

מופיע בסיווג: משרדי ממשלה

כנפי נשרים 5, ירושלים

02-6553720

משרד החוץ

מופיע בסיווג: משרדי ממשלה

יצחק רבין 9, ירושלים

02-5303111

משרד לפיתוח הנגב והגליל

מופיע בסיווג: משרדי ממשלה

שאול המלך 8, תל אביב

03-6060700

משרד החינוך

מופיע בסיווג: משרדי ממשלה

שבטי ישראל 34, ירושלים

02-5602222

משרד לשירותי דת

מופיע בסיווג: משרדי ממשלה

כנפי נשרים 7, ירושלים

02-5311385

משרד החקלאות

מופיע בסיווג: משרדי ממשלה

בית דגן, בית דגן

03-9485800

משרד נשיא המדינה

מופיע בסיווג: משרדי ממשלה

הנשיא 3, ירושלים

02-6707211