משרדי ממשלה

משרד החקלאות

מופיע בסיווג: משרדי ממשלה

בית דגן, בית דגן

03-9485800

משרד נשיא המדינה

מופיע בסיווג: משרדי ממשלה

הנשיא 3, ירושלים

02-6707211

משרד הכלכלה

מופיע בסיווג: משרדי ממשלה

, ירושלים

*2290

משרד ראש הממשלה

מופיע בסיווג: משרדי ממשלה

קפלן 3, ירושלים

02-6705512

משרד המדע

מופיע בסיווג: משרדי ממשלה

הקריה המזרחית, ירושלים

02-5411111

משרד המשפטים

מופיע בסיווג: משרדי ממשלה

צאלח א-דין 29, ירושלים

02-6466666

משרד הפנים

מופיע בסיווג: משרדי ממשלה

קפלן 2, ירושלים

02-6701400

משרד הקליטה

מופיע בסיווג: משרדי ממשלה

אסתר המלכה 6, תל אביב

03-9733333

משרד הרווחה

מופיע בסיווג: משרדי ממשלה

קפלן 2, ירושלים

02-6752518

משרד התחבורה

מופיע בסיווג: משרדי ממשלה

בנק ישראל 5, ירושלים

02-6663030

משרד התיירות

מופיע בסיווג: משרדי ממשלה

בנק ישראל 5, ירושלים

02-6664200

משרד התקשורת

מופיע בסיווג: משרדי ממשלה

יפו 23, ירושלים

02-6706301

משרד האוצר

מופיע בסיווג: משרדי ממשלה

קפלן 1, ירושלים

02-5317111

משרד התשתיות

מופיע בסיווג: משרדי ממשלה

יפו 216, ירושלים

02-5006719

משרד הביטחון

מופיע בסיווג: משרדי ממשלה

הקריה, תל אביב

03-6975540