כושר וספורט

ספורטיב – הדס גינזבורג

מופיע בסיווג: כושר וספורט

רבי עקיבא 18 ,מודיעין עילית

08-9743287

עין המים

מופיע בסיווג: התעמלותכושר וספורט

נתיבות המשפט 71 ,מודיעין עילית

08-9297142

עוצמות

מופיע בסיווג: טיפול רגשיכושר וספורטמכוניםספורט טיפולי

מסילת יוסף 1 ,מודיעין עילית

08-8566466

המרכז להתעמלות-נטע פינס

מופיע בסיווג: התעמלותכושר וספורט

אבני נזר 51 ,מודיעין עילית

08-9742543

ספרינט

מופיע בסיווג: כושר וספורט

מנחת שלמה 5 ,מודיעין עילית

08-6668606

המכון לתנועה מבריאה

מופיע בסיווג: התעמלותכושר וספורט

חפץ חיים 13 ,מודיעין עילית

08-9768305

פסק זמן

מופיע בסיווג: כושר וספורט

רשב"י 19 ,מודיעין עילית

054-8447663

גולד ג'ים

מופיע בסיווג: כושר וספורט

אבני נזר 46 ,מודיעין עילית

08-9741223

ליגה

מופיע בסיווג: כושר וספורט

השל"ה 3 ,מודיעין עילית

053-3493660

אנרגלית

מופיע בסיווג: התעמלותכושר וספורט

חזון איש 14 ,מודיעין עילית

053-3113532

פרוש זיסי

מופיע בסיווג: כושר וספורטתומכות לידה

חזון איש 21 ,מודיעין עילית

050-4119051