כושר וספורט

כושר טיים

מופיע בסיווג: התעמלותכושר וספורט

רבי עקיבא 32 ,מודיעין עילית

המרכז להתעמלות-נטע פינס

מופיע בסיווג: התעמלותכושר וספורט

אבני נזר 51 ,מודיעין עילית

ספרינט

מופיע בסיווג: כושר וספורט

מנחת שלמה 3 ,מודיעין עילית

כושר – מכון לגברים

מופיע בסיווג: התעמלותכושר וספורט

חפץ חיים 15 ,מודיעין עילית

המכון לתנועה מבריאה

מופיע בסיווג: התעמלותכושר וספורט

חפץ חיים 13 ,מודיעין עילית

גולד ג'ים

מופיע בסיווג: התעמלותכושר וספורט

אבני נזר 46 ,מודיעין עילית

קנגרו

מופיע בסיווג: התעמלותכושר וספורט

הריטב"א 5 ,מודיעין עילית