כושר וספורט

ספורטיב – הדס גינזבורג

מופיע בסיווג: כושר וספורט

רבי עקיבא 18 ,מודיעין עילית

08-9743287

אנרג'י

מופיע בסיווג: כושר וספורט

רשב"י 1 ,מודיעין עילית

08-9519519

עוצמות

מופיע בסיווג: טיפול רגשיכושר וספורטמכוניםספורט טיפולי

מסילת יוסף 1 ,מודיעין עילית

08-8566466

המרכז להתעמלות-נטע פינס

מופיע בסיווג: התעמלותכושר וספורט

אבני נזר 51 ,מודיעין עילית

08-9742543

המכון לתנועה מבריאה

מופיע בסיווג: כושר וספורט

חפץ חיים 13 ,מודיעין עילית

08-9768305

גולד ג'ים

מופיע בסיווג: כושר וספורט

אבני נזר 46 ,מודיעין עילית

08-9741223

אנרגלית

מופיע בסיווג: התעמלותכושר וספורט

חזון איש 14 ,מודיעין עילית

053-3113532