מוקדי מידע-בריאות

לאומית שרותי בריאות

מופיע בסיווג: מוקדי מידע-בריאות

,

1700-507507

מכבי שרותי בריאות

מופיע בסיווג: מוקדי מידע-בריאות

,

*3555

מרכז ההרעלות

מופיע בסיווג: מוקדי מידע-בריאות

, חיפה

04-7771900

קופת חולים מאוחדת

מופיע בסיווג: מוקדי מידע-בריאות

,

*3833

שרותי בריאות כללית

מופיע בסיווג: מוקדי מידע-בריאות

,

*2700